Geoservis AS

...put u središte zemlje

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Hidrogeološki radovi

 

Geoaqua d.o.o. Zagreb – izrada pokusno eksploatacijskog zdenca za navodnjavnje u Jastrebarskom- listopad 2010.

Hellea d.o.o. Zaprešić – izrada pijezometra i zdenca u Zaprešiću – listopad 2010.

AB GRADNJA d.o.o., Karlovac, - hidrogeološki istražni radovi za instalaciju dizalice topline na objektu Žitna kuća u Karlovcu – kolovoz 2010.

Geoistraživanje d.o.o. – vodoistražni radovi na vodocrpilištu u Sv. Jani – ožujak/travanj 2010. – svibanj 2010

Kamgrad d.o.o. – nastavak hidrogeloških istražnih radova (dva piezometra i pokusno-eksploatacijski zdenac) za instalaciju dizalice topline sistem voda – voda, za potrebe  sportske dvorane u Sisku – siječanj – veljača 2010

Ribnjak 1961 d.o.o. Čazma – izrada tri arteška zdenca pojedinačne dubine 100 m – studeni 2009

Kamgrad d.o.o. – hidrogeološki istražni radovi (piezometri i pokusno-eksploatacijski zdenac) za instalaciju dizalice topline sistem voda – voda, za potrebe sportske dvorane u Sisku – rujan 2009. 

Perfa d.o.o. Donja Stubica – izrada zdenca 175 m dubine, promjera 220 mm - kolovoz 2009. Pleper d.o.o. Novska – Izrada upojnih bunara u Gospiću – svibanj 2009.

Violeta Tomislav Grad /BiH/ – Begovača Livno - izrada trećeg zdenca pojedinačne dubine 250 metara promjera 220 mm – travanj 2009.

Kamiks d.o.o. – Samobor – izrada zdenca - ožujak 2009.

Splitska županija – izrada zdenca dubine 300 m promjera 152 mm za navodnjavanje maslinika u Šestanovcu – siječanj – svibanj 2009.

Dalkoning d.o.o. Split – izrada piezometra dubine 50 m na prostoru buduće gradjevine Contarini – siječanj 2009.

Violeta Tomislav Grad /BiH/ – Begovača Livno -  izrada dva zdenca pojedinačne dubine 250 metara promjera 220 mm – kolovoz – rujan – listopad 2008.

Mljekara Livno d.o.o. /BiH/ – izrada zdenca promjera 220 mm i dubine 100 m – rujan 2008.

LI – GRAD Livno /BiH/ – izrada zdenca za potrebe betonare – kolovoz 2008.

IGH Zagreb – hidrogeološki istražni radovi na golf igralištima Golf Resort Istra u Motovunu  - izrada i ugradnja 5 piezometara – rujan – studeni 2007.

Zagreb Montaža d.o.o. – upojni bunari na tvorničkoj hali u Šibeniku – rujan 2007.

Radlovac d.d. – izrada zdenca za potrebe kamenoloma Hercegovac – svibanj 2007.

Phyrn Motorway – upojni bunari promjera 400 mm na autocesti Zagreb – Macelj, ožujak 2006.

MBB – SPLIT d.o.o. – Izrada zdenca MPB-1 za tehnološke potrebe – veljača 2006.

Cesta d.d. Varaždin – upojni bunari promjera 400 mm na autocesti Zagreb – Macelj – prosinac 2006.

Radlovac d.o.o.,  Orahovica, - zdenac u kamenolomu Žervanjska

Strabag d.o.o. - upojni bunari na autocesti Rijeka – Zagreb, - investitor Auto cesta Rijeka – Zagreb, - listopad 2003. godine

Dinarid d.o.o. - izrada zdenca u Gračacu – listopad 2004. godine

Laća commerce d.o.o. - izrada zdenca u Benkovcu – lipanj 2004. godine

SMS d.o.o., Split  - izrada  zdenci u masliniku, Skradin – srpanj 2005.

Palković d.o.o. , Virovitica – izrada zdenca – listopad 2005.

1

Ažurirano Petak, 22 Listopad 2010 19:16