geoservis O NAMA BUŠENJE PRESS KONTAKT
GeoservisAS

Vodoistražni radovi

Osnovni preduvjet za kvalitetno projektiranje zdenca

GeoservisAS

Ugradnja geosondi ispod samog objekta

Pula

GeoservisAS

Prva dizalica topline na morsku vodu

Hotel Parentium u Poreču

GeoservisAS

Prve geosonde u BiH

Livno